Hệ thống xử lý nước cấp

Tên công trình

Hệ thống xử lý nước cấp

Công suất

4,000 m3/ngày đêm

Địa điểm

H.Đắk Hà T.Kon Tum

Năm thực hiện

2012