Hệ thống xử lý nước thải

Tên công trình

Hệ thống xử lý nước thải bột mì

Công suất

1500 m3/ngày

Địa điểm

X.Tân Biên, T.Tây Ninh

Năm thực hiện

2014