Bảng treo dụng cụ cố định

  • BẢNG TREO DỤNG CỤ

Lượt xem: 5911

Mã sản phẩm

BẢNG TREO DỤNG CỤ

Giá bán

Liên hệ

Số Lượng

LH mua hàng

- info@tamluc.com

Gồm các móc hỗn hợp
Đối với bảng công cụ
Lưu trữ công cụ thực tế
Bộ móc với bảy móc treo, sáu móc kép, hai móc kép góc cạnh, sáu kẹp lò xo và bốn móc giá đỡ. Bảng công cụ được bán riêng.

Tài liệu

Các sản phẩm khác